Rishabh Kant, Sreya Kant, Reena Kant, Anil Kant - Aye Hamare Baap

Album Yeshu Paaya - Genre: Other - View 6191

AYE HAMARE BAAP
                                 Album "Yeshu Paaya" (Rishabh Kant, Shreya kant, Reena Kant, Anil Kant)
           

Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai
Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai

Tera naam paak mana jaaye
Aur teri baadshahat aaye
Tera naam paak mana jaaye
Aur teri baadshahat aaye


Teri maarzi zameen pe hoon puri
jaisi aasmaan pe hai

Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai
Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai

Hamare roz ki roti humein de
Hamare roz ki roti humein de
Gunaah kar maaf sare tu hamare aye khuda
Gunaah kar maaf sare tu hamare aye khuda

Humne bhi apne gunaahgaroon ko aab maaf kiya
Humne bhi apne gunaahgaroon ko aab maaf kiya

Aazmayish mein na la
Aazmayish mein na la
Humko buraai se bachaa

Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai
Aye hamare baap
Tu jo aasmaan pe hai

Kyunki Baadshadat aur kudarat
Aur jalal hamesha tere he hai
tere he hai tere he hai
Amen..... Amen...MP3 Player

Artist: Rishabh Kant, Sreya Kant, Reena Kant, Anil Kant
Title: Aye Hamare Baap
Album: Yeshu Paaya
Genre: Other


COMMENT


comments powered by Disqus